Tin tức, bài viết mới nhất về :

trung tâm điều hành bay

Những người bạn của phi công

Những người bạn của phi công

12/1/2014 8:44:47 AM

10 kiểm soát viên không lưu (KSVKL) không đủ trình độ tiếng Anh ở mức 4 (mức khai thác theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế) bị Tổng công ty Quản lý bay VN đề nghị tạm...

Tags: không lưu, kiểm soát viên, trung tâm điều hành bay, tay nghề, phi công