Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trung tâm điều hành bay

Những người bạn của phi công

Những người bạn của phi công

01/12/2014 08:44:47 AM

10 kiểm soát viên không lưu (KSVKL) không đủ trình độ tiếng Anh ở mức 4 (mức khai thác theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế) bị Tổng công ty Quản lý bay VN đề nghị tạm dừng hợp đồng, không trả lương.

Tags: không lưu , kiểm soát viên , trung tâm điều hành bay , tay nghề , phi công