Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trí tuệ đám đông

Trí tuệ của đám đông

Trí tuệ của đám đông

25/05/2015 09:46:00 AM

Có hai học thuyết khác hẳn nhau về đám đông. Một cho rằng đám đông là "vô thức", hỗn loạn và mù quáng. Học thuyết đối lập cho rằng đám đông là "hữu thực" và trí tuệ trong một số điều kiện nhất định.

Tags: cá nhân xuất sắc , nhà khoa học , trí tuệ , đám đông , trí tuệ đám đông , the wall street journal , Nghiên cứu sinh , nhà nghiên cứu , đại học yale , The New York Times