Tin tức, bài viết mới nhất về :

Trần Ngọc Thanh

Chủ tịch Tổng công ty Đường Sắt xin từ chức

Chủ tịch Tổng công ty Đường Sắt xin từ chức

10/24/2016 5:02:31 PM

Ông Trần Ngọc Thành năm nay 56 tuổi, xin nghỉ hưu sớm 4 năm so với chế độ.

Tags: Trần Ngọc Thành, Tổng công ty đường sắt, nghỉ hưu, chế độ, từ chức