Tin tức, bài viết mới nhất về :

Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam

Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam năm 2020: Gen Z thích làm việc cho các thương hiệu Việt hơn là nước ngoài

Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam năm 2020: Gen Z thích làm việc cho các thương hiệu Việt hơn là nước ngoài

5/7/2020 4:15:42 PM

Trong Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam do Anphabe vừa công bố, có 27 doanh nghiệp mang ‘quốc tịch’ Việt Nam, 23 còn lại là doanh nghiệp toàn cầu hoặc...

Tags: nhà tuyển dụng, Anphabe, coteccons, Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam