Tin tức, bài viết mới nhất về :

tin tức việc làm

Đã thật sự có bình đẳng giới trong công việc?

Đã thật sự có bình đẳng giới trong công việc?

1/27/2015 10:13:00 AM

Người Mỹ vẫn cho rằng họ có cái nhìn công bằng – họ biết những quyền của phụ nữ đáng được hưởng, nhưng việc biến suy nghĩ thành hành động thực tế là một vấn đề khác hoàn toàn.

Tags: bình đẳng giới, việc làm, nhân sự, trọng nam khinh nữ, công việc, nữ giới, văn phòng, tin tức việc làm, việc làm 2015