Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tìm người giỏi

Tổng giám đốc Viettel từng đi hỏi người Do Thái "tìm người tài ở đâu" và đây là câu trả lời khiến ông bội phục

Tổng giám đốc Viettel từng đi hỏi người Do Thái "tìm người tài ở đâu" và đây là câu trả lời khiến ông bội phục

24/02/2014 10:32:00 PM

Viettel có triết lí gọi là triết lí Tôn Ngộ Không, không yêu cầu cao với 95 người mà chỉ cần yêu cầu cao với 5 người mà thôi.

Tags: Viettel , tuyển dụng , việc làm , tuyển dụng 2014 , việc làm 2014 , nhân sự 2014 , tìm người giỏi