Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tiến sĩ nguyễn đình cung

Cần một đội đặc nhiệm chuyên về cải cách môi trường kinh doanh?

Cần một đội đặc nhiệm chuyên về cải cách môi trường kinh doanh?

22/01/2021 04:00:00 PM

Các thành quả của cải cách có thể bị đẩy lùi; các rào cản đối với đầu tư kinh doanh có thể nhanh chóng phục hồi lại, nếu quyết tâm và các nổ lực cải cách không tiếp tục được duy trì thường xuyên và đủ mạnh…...

Tags: môi trường kinh doanh , tiến sĩ nguyễn đình cung , quản lý kinh tế , quản lý xã hội , quy phạm pháp luật

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia Phạm Chi Lan nói gì về dự thảo 20 ngành nghề cấm tư nhân kinh doanh?

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia Phạm Chi Lan nói gì về dự thảo 20 ngành nghề cấm tư nhân kinh doanh?

12/02/2017 02:45:48 PM

Đầu tháng 2, Bộ Công thương đã trình lên Chính phủ bản dự thảo mới nhất của Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại. Dự thảo này đang là chủ đề gây tranh cãi liên quan đến câu chuyện nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh.

Tags: nguyễn đình cung , độc quyền nhà nước , địa bàn thực hiện , tiến sĩ nguyễn đình cung

Tái cơ cấu nền kinh tế không phải ở việc huy động nguồn lực

Tái cơ cấu nền kinh tế không phải ở việc huy động nguồn lực

24/10/2016 09:11:00 AM

Phân bố và sử dụng hiệu quả sẽ khơi thông dòng chảy nguồn lực cần thiết trong tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Tags: tái cơ cấu , chuyển đổi mô hình tăng trưởng , tiến sĩ nguyễn đình cung , Thu ngân sách , hệ thống ngân hàng , đầu tư nước ngoài , bội chi ngân sách