Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiến sĩ nguyễn đình cung

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia Phạm Chi Lan nói gì về dự thảo 20 ngành nghề cấm tư nhân kinh doanh?

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, chuyên gia Phạm Chi Lan nói gì về dự thảo 20 ngành nghề cấm tư nhân kinh doanh?

2/12/2017 2:45:48 PM

Đầu tháng 2, Bộ Công thương đã trình lên Chính phủ bản dự thảo mới nhất của Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại. Dự thảo này...

Tags: nguyễn đình cung, độc quyền nhà nước, địa bàn thực hiện, tiến sĩ nguyễn đình cung

Tái cơ cấu nền kinh tế không phải ở việc huy động nguồn lực

Tái cơ cấu nền kinh tế không phải ở việc huy động nguồn lực

10/24/2016 9:11:00 AM

Phân bố và sử dụng hiệu quả sẽ khơi thông dòng chảy nguồn lực cần thiết trong tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Tags: tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tiến sĩ nguyễn đình cung, Thu ngân sách, hệ thống ngân hàng, đầu tư nước ngoài, bội chi ngân sách