Tin tức, bài viết mới nhất về :

thu hút nước ngoài

Những trái đắng  quả ngọt từ FDI

Những trái đắng quả ngọt từ FDI

2/6/2015 10:03:52 AM

Cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa thông tin những con số dự báo một tín hiệu lạc quan đến từ kênh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2015.

Tags: dn fdi, doanh nghiệp FDI, thu hút nước ngoài, vốn FDI, thị trường