Tin tức, bài viết mới nhất về :

theo dõi sát

Đề xuất giãn hoãn khoảng 135.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

Đề xuất giãn hoãn khoảng 135.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

4/22/2022 4:46:16 PM

Bộ Tài chính dự kiến sẽ trình Chính phủ giãn thu một số loại thuế và tiền thuê đất, thời gian áp dụng chính sách khoảng 3 - 9 tháng.

Tags: Tiền thuê đất, giá cả hàng hóa, kiểm soát lạm phát, Bộ Tài chính, theo dõi sát, tăng giá xăng dầu