Tin tức, bài viết mới nhất về :

thành phố trực thuộc trung ương

Bộ trưởng Thăng nói gì về đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân của chủ tịch Hà Nội?

Bộ trưởng Thăng nói gì về đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân của chủ tịch Hà Nội?

12/29/2015 2:19:00 PM

Theo đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố lớn ở Việt Nam mà Bộ Giao thông Vận tải Chính phủ cuối năm 2013, phương tiện cá nhân tại 5 thành phố trực thuộc...

Tags: bộ trưởng thăng, Chủ tịch Hà Nội, bộ giao thông vận tải, phương tiện cá nhân, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch UBND Thành phố

Để có tiền tăng lương năm 2016, Chính phủ sẽ huy động một phần từ chính các cơ quan, đơn vị

Để có tiền tăng lương năm 2016, Chính phủ sẽ huy động một phần từ chính các cơ quan, đơn vị

12/16/2015 10:38:42 AM

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị.

Tags: trực thuộc Trung ương, ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách, cải cách tiền lương, mất sức lao động, giáo viên mầm non, chi thường xuyên, thành phố trực thuộc trung ương, hệ số lương, ngân sách địa phương