Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chính phủ thực hiện

Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

8/21/2018 8:22:03 AM

Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên...

Tags: chế độ tiền lương, vị trí việc làm, chức vụ lãnh đạo, Chính phủ thực hiện