Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thần đồng tiên tri

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo mới nhất về Covid-19

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo mới nhất về Covid-19

06/11/2021 08:50:00 PM

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đưa ra dự báo về 7 vấn đề thách thức cho thế giới trong 6 tháng tới.

Tags: Thần đồng tiên tri , covid , kinh tế Trung Quốc , Dự báo mới , nhà tiên tri