Tin tức, bài viết mới nhất về :

tận tụy

Phải làm sao khi là nhân viên của một lãnh đạo kém?

Phải làm sao khi là nhân viên của một lãnh đạo kém?

12/7/2014 10:39:00 PM

Thực tế trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào, bạn càng lãnh đạo giỏi, sẽ càng dễ phải trở thành cấp dưới của một lãnh đạo kém hơn mình.

Tags: lãnh đạo kém, nhân viên, lãnh đạo, cấp trên, ưu điểm, tận tụy, thảo nguyên