Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tái cấu trúc DNNN

EuroCham: Nợ của DNNN đang đè nặng lên ngân sách

EuroCham: Nợ của DNNN đang đè nặng lên ngân sách

09/06/2015 08:01:00 AM

"So với các công ty tư nhân, tỷ lệ hiệu quả sử dụng vốn của DNNN tại Việt Nam còn ở mức rất thấp, nợ của DNNN vẫn đang đè nặng lên ngân sách Nhà nước".

Tags: nợ của DNNN , ngân sách nhà nước , Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam , ngân hàng phát triển châu á , tái cấu trúc , EuroCham , tái cấu trúc DNNN , cổ phần hóa DNNN , ưu đãi , nhà đầu tư nước ngoài , thị trường