Tin tức, bài viết mới nhất về :

surface dial

Touch Bar trên MacBook Pro là câu trả lời cho Surface Dial của Microsoft!

Touch Bar trên MacBook Pro là câu trả lời cho Surface Dial của Microsoft!

10/28/2016 8:37:00 AM

Giữa Touch Bar của Macbook Pro 2016 và Surface Dial của Microsoft, bên nào sẽ chiếm lợi thế?

Tags: cảm biến vân tay, macbook, macbook pro, macbook 2016, touch bar, apple, laptop, máy tính, Microsoft, surface dial