Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sửa đổi Bộ Luật

100% công nhân không muốn tăng tuổi hưu

100% công nhân không muốn tăng tuổi hưu

20/12/2016 09:21:37 AM

Gần 70% người lao động muốn giữ nguyên tuổi nghỉ hưu, nữ 55, nam 60, số còn lại muốn giảm tuổi nghỉ hưu xuống so với hiện hành.

Tags: người lao động , bộ luật lao động , tổng liên đoàn lao động , sửa đổi Bộ Luật , tổng liên đoàn