Tin tức, bài viết mới nhất về :

sâu sắc

Cách kể của truyện ngụ ngôn cho ta biết điều gì?

Cách kể của truyện ngụ ngôn cho ta biết điều gì?

10/1/2016 11:04:00 AM

Không chỉ riêng từng câu chuyện ngụ ngôn mang ý nghĩa, cách những câu chuyện đó được truyền tải cũng có thể dạy ta nhiều bài học sâu sắc.

Tags: truyện ngụ ngôn, ngụ ngôn, kể chuyện, tâm lý, con người, ý nghĩa, cuộc sống, bài học, câu chuyện, sâu sắc

Chùa Bồ Đề và khủng hoảng truyền thông

Chùa Bồ Đề và khủng hoảng truyền thông

8/11/2014 10:23:00 AM

Cuộc khủng hoảng truyền thông của chùa Bồ Đề là sâu sắc và toàn diện. Thái độ lúng túng và cách lý giải bất nhất của những người trong cuộc càng làm cho cuộc khủng hoảng ngày một trở nên...

Tags: pháp luật, quy định, truyền thông, khủng hoảng, cuộc sống, thông tin, xã hội, hiện đại, toàn diện, sâu sắc