4 bài học ngạc nhiên dành cho các nhà lãnh đạo mới nổi

27/07/2015 16:05 PM | Quản trị

Những kiến thức “hàn lâm” đó không không thay thế được những gì bạn học được từ thực tế lãnh đạo người khác hàng ngày: thành công, thất bại, học hỏi, rút lui, điều chỉnh, và... bắt đầu lại từ đầu.

Lãnh đạo xuất sắc giống như có sức khỏe tốt. Ai cũng muốn có điều đó. Bạn có thể đọc sách, tham dự những khóa học, hay đến các hội thảo về lãnh đạo để nâng cao khả năng đó. Tất cả đều tốt. Tuy nhiên, lãnh đạo không chỉ được học từ sách vở hay ở trường học. Những kiến thức “hàn lâm” đó không không thay thế được những gì bạn học được từ thực tế lãnh đạo người khác hàng ngày: thành công, thất bại, học hỏi, rút lui, điều chỉnh, và... bắt đầu lại từ đầu.

Lãnh đạo là một quá trình phát triển liên tục – nó không phải là một điều gì đó mà bạn có thể ghi chú: “Đã xong!”, vì sau mỗi lần đội ngũ của bạn đạt một mức phát triển mới, dễ thấy rằng có thêm nhiều điều để học. Giai đoạn tiếp theo của mọi công ty có mức tăng trưởng nhanh luôn luôn khó khăn hơn giai đoạn trước đó. Mỗi lãnh đạo đều sẽ có những thế mạnh khác nhau để dựa vào, cũng như những kinh nghiệm khác nhau để mang đến cho công việc của mình. Tuy nhiên, có 4 bài học đáng ngạc nhiên sau đây mà mọi nhà lãnh đạo đều có thể áp dụng vào vai trò của mình:

Lãnh đạo là một đặc ân

Không phải ai cũng có được cơ hội làm lãnh đạo. Vì thế nếu bạn được trao cơ hội lãnh đạo người khác, hãy nghĩ về một trách nhiệm tuyệt vời mà bạn sắp có phía trước. Bạn sẽ là người giúp người khác làm tốt việc của họ. Đó là một đặc ân không thể tin được, và càng không phải là điều được xem nhẹ.

"Hãy tin tưởng tôi " là những từ nguy hiểm

Vai trò lãnh đạo có thể là một cái gì đó “đột ngột” đến với bạn, nhưng sự tin tưởng không phải tự động theo đó mà đến. Sự tin tưởng có thể khó có được nhưng lại dễ dàng bị mất đi. Và “hãy tin tưởng tôi” là những từ mà đừng nên bao giờ được thốt ra. Khi bạn xử lý công việc với lòng chân thành và làm đúng những gì bạn nói với họ thì mọi người sẽ biết rằng bạn là người mà họ có thể dựa vào.

Hãy hi sinh bản thân

Làm lãnh đạo không phải là chỉ toàn được nhận vinh quang. Điều đó nghĩa là hãy biết ơn người khác khi bạn là người được nhận vinh quang đó, và cũng phải thỉnh thoảng nhận trách nhiệm. Trong quá trình giúp những người khác phát triển, bạn cũng sẽ tìm được niềm vui khi thấy họ ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo một cách khác biệt

Những người lãnh đạo không linh động hiếm khi tồn tại được lâu. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ lãnh đạo những dạng người khác nhau và phải liên tục dùng đến những kĩ năng lãnh đạo khác nhau. Một số người rất dễ lãnh đạo, nhưng cũng có một số khác là những “thử thách” thật sự. Bạn sẽ thấy rằng những tình huống khác nhau cũng có thể cần đến những kĩ năng lãnh đạo khác nhau. Bạn sẽ cần phải minh bạch và dễ thích nghi để luôn thay đổi.

Sự thật quan trọng nhất là bạn không bao giờ “Xong việc” khi đã là nhà lãnh đạo. Lúc bạn nghĩ rằng bạn đã học được mọi thứ chính là lúc bạn ngưng phát triển. Hãy bảo đảm rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM