Tin tức, bài viết mới nhất về :

quản trị công việc

Cách đơn giản và tiết kiệm nhất để gây ảnh hưởng đến người khác

Cách đơn giản và tiết kiệm nhất để gây ảnh hưởng đến người khác

12/13/2014 10:45:00 AM

Hãy làm theo 3 bước sau: 1. Chuẩn bị một vài tờ giấy nhớ (note). 2. Viết vài dòng ngắn gọn và súc tích. 3. Dán nó lên.

Tags: quản trị, quản trị công việc, Quản trị nhân sự, việc làm, giấy nhớ, lưu trữ, tác động, ảnh hưởng đến người khác