Tin tức, bài viết mới nhất về :

quản trị cấp tỉnh

Hiệu quả quản trị và hành chính công: Hà Nội và TPHCM đi giật lùi, đứng gần chót bảng

Hiệu quả quản trị và hành chính công: Hà Nội và TPHCM đi giật lùi, đứng gần chót bảng

4/12/2016 12:01:55 PM

Theo kết quả về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 5 năm 2011 – 2015, Bắc Ninh đã đứng đầu cả nước với mức tăng hơn 11%. Theo sau là Cần Thơ, Trà Vinh, Ninh Bình… Hà Nội...

Tags: Bắc Ninh, Chỉ số PAPI, hành chính công, dịch vụ công, quản trị cấp tỉnh, kinh tế vĩ mô