Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phá dỡ thuận kiều plaza

Đập hay không đập ba tháp chọc trời Thuận Kiều Plaza?

Đập hay không đập ba tháp chọc trời Thuận Kiều Plaza?

29/10/2015 09:12:49 AM

Trước thông tin phá dỡ Thuận Kiều Plaza, chúng tôi đã trao đổi với chủ mới của tòa nhà ba tháp chọc trời này để tìm câu trả lời chính thức.

Tags: phá dỡ thuận kiều plaza , đảm bảo lợi ích , chủ dự án , chủ đầu tư , trung tâm thương mại , nhà cao tầng , Kỹ sư xây dựng , thuốc nổ , công trình , khu dân cư