Tin tức, bài viết mới nhất về :

Phá bĩnh

"Kẻ phá bĩnh" hay cánh tay nối dài của các ngân hàng?

"Kẻ phá bĩnh" hay cánh tay nối dài của các ngân hàng?

18/10/2016 08:03:56 PM

Vẫn còn một bộ phận lớn khách hàng, có thể chiếm tới 70-80% dân số tại các quốc gia mới phát triển nằm ngoài vùng phủ sóng của ngân hàng. Đây là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp hợp tác lấp chỗ trống hoặc thay thế ngân hàng phục vụ đối tượng này.

Tags: kẻ phá bĩnh , vùng phủ sóng , lấp chỗ trống , dịch vụ ngân hàng , dịch vụ cao cấp , nguyễn hòa bình , phòng giao dịch , công ty công nghệ , ngân hàng , phá bĩnh