Tin tức, bài viết mới nhất về :

nới room tín dụng

Nhiều ngân hàng lớn “kẹt” với quota tín dụng

Nhiều ngân hàng lớn “kẹt” với quota tín dụng

8/20/2015 9:43:00 AM

Nhiều ngân hàng có thể sẽ không được cho vay, hoặc chỉ cho vay được rất ít trong những tháng còn lại của năm do đã dùng hết quota tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp hồi đầu năm, hoặc...

Tags: tín dụng ngân hàng, thu hồi nợ, quota tín dụng, nới room tín dụng, ngân hàng, thị trường