Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nivana Cheng

Những doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á: Cây cao vẫn lo bão lớn

Những doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á: Cây cao vẫn lo bão lớn

3/10/2015 10:08:00 AM

Ngay cả những doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á vẫn đang gặp rất nhiều thách thức trong quá trình phát triển. Trong khi cộng đồng ASEAN lại có rất nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ,...

Tags: AEC, cộng đồng kinh tế ASEAN, nguyễn thị mai thanh, Nivana Cheng, Nita Yudi, Wandee Khunchornyakong, thị trường