Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhiệm vụ phát triển kinh tế

Triển vọng kinh tế 2016 dưới góc nhìn của 3 Bộ trưởng

Triển vọng kinh tế 2016 dưới góc nhìn của 3 Bộ trưởng

29/12/2015 08:41:35 AM

Bên lề Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trả lời phỏng vấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 cũng như các nhiệm vụ, giải pháp, triển vọng của nền kinh tế trong năm 2016.

Tags: triển vọng kinh tế , nhiệm vụ phát triển kinh tế , dự toán ngân sách , ngân sách nhà nước , bùi quang vinh , thủ tướng chính phủ , kế hoạch tăng trưởng