Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhân viên cảnh sát

Huấn luyện ngỗng làm cảnh vệ ở Tân Cương

Huấn luyện ngỗng làm cảnh vệ ở Tân Cương

1/22/2016 9:59:00 AM

Cảnh sát tỉnh Tân Cương đã quyết định tuyển thêm một đội quân ngỗng làm cảnh vệ với mục đích giảm tội phạm ở khu vực nguy hiểm nhất Trung Quốc này.

Tags: duy ngô nhĩ, cảnh sát khu vực, nhân viên cảnh sát, khu vực nguy hiểm, trung quốc