Tin tức, bài viết mới nhất về :

nguyễn hải phong

Tập đoàn Bảo Việt ra sao một năm sau cuộc “thay máu” lớn?

Tập đoàn Bảo Việt ra sao một năm sau cuộc “thay máu” lớn?

12/22/2015 2:10:33 PM

Đúng khoảng thời gian này năm trước (ngày 23/12/2014), tại Tập đoàn Bảo Việt diễn ra biến động nhân sự cao cấp lớn chưa từng có trong lịch sử tập đoàn.

Tags: Tập đoàn Bảo Việt, nhân sự cao cấp, bảo hiểm, Bảo Việt, nhân sự mới, nguyễn hải phong