Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyễn Hà Trang

Câu chuyện lương bổng với các "nữ tướng" trong ngành nhân sự: Làm sao đảm bảo tính nhân văn khi quỹ lương công ty eo hẹp?

Câu chuyện lương bổng với các "nữ tướng" trong ngành nhân sự: Làm sao đảm bảo tính nhân văn khi quỹ lương công ty eo hẹp?

4/10/2019 8:44:35 AM

Mặc dù câu chuyện đảm bảo tính công bằng của lương bổng và phúc lợi thể hiện tính nhân văn trong kinh doanh nhưng hầu như không có doanh nghiệp nào dám sử dụng ngân sách "thả ga" để chi...

Tags: chế độ lương bổng, nguồn ngân sách, ngành C&B, Nguyễn Hà Trang, Saint Gobain Việt Nam, Lê Thị Khải Minh, Nestle Việt Nam