Tin tức, bài viết mới nhất về :

múc dầu cứu tăng trưởng

Đề xuất "múc” thêm 2 triệu tấn dầu để cứu tăng trưởng: Năm ngoái múc rồi, năm nay múc tiếp?

Đề xuất "múc” thêm 2 triệu tấn dầu để cứu tăng trưởng: Năm ngoái múc rồi, năm nay múc tiếp?

3/28/2016 4:10:00 PM

Năm 2015, việc "múc" thêm dầu đã giúp thu ngân sách bất ngờ vượt dự toán. Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế của cả năm 2016, kế hoạch hút thêm 2 triệu tấn dầu để bù hụt thu ngân sách lại...

Tags: 2 triệu tấn dầu, múc dầu cứu tăng trưởng, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng GDP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thu từ dầu thô, cân đối ngân sách, Tổng cục Thống kê