Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quyết tâm cao độ

Giấy tờ sẽ tuyệt chủng trong mô hình y tế thế kỷ 21

Giấy tờ sẽ tuyệt chủng trong mô hình y tế thế kỷ 21

06/09/2015 09:26:07 AM

"Giờ không còn là thời đại của mấy cái máy fax lỗi thời, các giấy tờ chuyển viện và các xe đẩy cót két với hàng đống ghi chú tình trạng bệnh nhân”

Tags: dịch vụ y tế , khám chữa bệnh , quy trình khám chữa bệnh , chăm sóc sức khỏe , hệ thống y tế , Thế Kỷ 21 , giấy tờ , mô hình y tế