Tin tức, bài viết mới nhất về :

lương tập đoàn

Yêu cầu chấn chỉnh lương, thưởng tại các tập đoàn, tổng công ty

Yêu cầu chấn chỉnh lương, thưởng tại các tập đoàn, tổng công ty

10/3/2014 7:25:00 AM

Tập đoàn, tổng công ty chấp hành không đúng chính sách tiền lương, tiền thưởng sẽ bị xử lý.

Tags: tập đoàn, tổng công ty, lương tập đoàn, lương công chức, tiền lương