Tin tức, bài viết mới nhất về :

lãnh đạo microsoft

Bil Gates làm cách nào để khai thác tính chủ động của nhân viên Microsoft?

Bil Gates làm cách nào để khai thác tính chủ động của nhân viên Microsoft?

6/20/2018 9:02:00 PM

Tiềm năng của mỗi nhân viên là vô hạn, người quản lí phải biết cách phát hiện, kích thích tiềm năng của họ, khai thác tính năng động chủ quan của nhân viên để mỗi nhân viên đều có thể...

Tags: nhân viên Microsoft, người quản lí, lĩnh vực phần mềm, sử dụng nhân tài, Tìm kiếm tài năng, người lãnh đạo, lãnh đạo microsoft

Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất Bill Gates mắc phải trong 25 năm nắm quyền lãnh đạo Microsoft

Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất Bill Gates mắc phải trong 25 năm nắm quyền lãnh đạo Microsoft

4/25/2016 9:23:38 AM

Trong 25 năm nắm quyền điều hành Microsoft, Bill Gates đã mắc 2 sai lầm nghiêm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh của công ty.

Tags: lãnh đạo microsoft, tỷ phú Bill Gates, công ty khởi nghiệp, chống độc quyền, Bill Gates