Tin tức, bài viết mới nhất về :

Làm việc nghĩa

Muốn chọn được nhân tài xuất chúng như Gia Cát Lượng, hãy học chiêu bài tuyển dụng cao tay và lắm công phu của “ông chủ” Lưu Bị

Muốn chọn được nhân tài xuất chúng như Gia Cát Lượng, hãy học chiêu bài tuyển dụng cao tay và lắm công phu của “ông chủ” Lưu Bị

06/06/2019 01:45:00 PM

Từ một người cày ruộng ở Nam Dương trở thành thừa tướng của Thục Hán, sự thành công của Gia Cát Lượng không thể không nhắc đến công lao của Lưu Bị. Lưu Bị "phỏng vấn và thuê" Gia Cát Lượng ra sao? Tại sao Gia Cát Lượng lại chọn một Lưu Bị đang lênh đênh thay vì một Tào Tháo quyền lực? Đây là một bài học đáng để các nhà quản lý hiện đại suy ngẫm và học hỏi, làm thế nào để giống Lưu Bị, tìm được nhân tài giúp cho doanh nghiệp của mình?

Tags: Gia Cát Lượng , tìm kiếm việc làm , công ty khởi nghiệp , điện thoại di động , mạng xã hội , Lưu Bị , khổng minh , tuyển chọn người tài , thiếu kiên nhẫn , làm việc nghĩa , tình trạng thất nghiệp , danh gia vọng tộc