Tin tức, bài viết mới nhất về :

kinh nghiệm xử lý vấn đề

Kinh nghiệm xử lý vấn đề của Google

Kinh nghiệm xử lý vấn đề của Google

3/15/2015 9:00:00 AM

Google luôn được xem là chuẩn mực về văn hóa của một công ty nên như thế nào trên toàn thế giới. Nhiều công ty tìm kiếm gợi ý từ mô hình quản trị của Google để có thể gắn kết nhân viên,...

Tags: Google, quản trị, văn hóa công ty, kinh nghiệm xử lý vấn đề, larry page