Tin tức, bài viết mới nhất về :

kim ngạch xuất khẩu dệt may

Dệt may, da giày mất hơn 1,4 tỷ USD tiền thuế vào Hoa Kỳ

Dệt may, da giày mất hơn 1,4 tỷ USD tiền thuế vào Hoa Kỳ

12/19/2015 3:15:00 PM

Số tiền thuế mà các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may và da giày phải đóng tại Mỹ lớn hơn tiền thuế của tất cả các nước trong TPP phải đóng khi xuất vào thị trường này.

Tags: doanh nghiệp xuất khẩu, trưởng đoàn đàm phán, thị trường xuất khẩu, xuất khẩu dệt may, kim ngạch xuất khẩu dệt may, ngành dệt may, ngành da giày, TPP