Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu

Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 11

Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 11

28/11/2014 10:32:00 AM

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 11 ước nhập siêu 300 triệu USD. Tính chung 11 tháng, Viêt Nam vẫn xuất siêu 2,06 tỷ USD

Tags: nhập siêu , xuất khẩu , nhập khẩu , xuất nhập khẩu , kim ngạch hàng hóa nhập khẩu , kim ngạch hàng hóa xuất khẩu

Tháng 10: Cả nước nhập siêu 400 triệu USD

Tháng 10: Cả nước nhập siêu 400 triệu USD

27/10/2014 05:04:25 PM

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2014 đạt 13,6 tỷ USD, trong khi kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 13,2 tỷ USD.

Tags: nhập siêu , nhập khẩu , xuất khẩu , Tổng cục Thống kê , kim ngạch hàng hóa nhập khẩu , kim ngạch hàng hóa xuất khẩu , kinh tế vĩ mô