Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 11

28/11/2014 10:32 AM |

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 11 ước nhập siêu 300 triệu USD. Tính chung 11 tháng, Viêt Nam vẫn xuất siêu 2,06 tỷ USD

Trong tháng 11, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 13,2 tỷ USD, giảm  6,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 tăng 10,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước đạt 13,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 vẫn tăng 23,1%.

Tính chung 11 tháng năm 2014, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 137 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 44,8 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 92,2 tỷ USD, tăng 14,1%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 135 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,7 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực kinh tế trong nước đạt 58,3 tỷ USD, tăng 12,7%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 11 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 26,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Đứng thứ 2 là EU đạt 24,8 tỷ USD, tăng 11,4%, ASEAN đứng thứ 3 đạt 17,3 tỷ USD, tăng 3%. Tiếp theo là Trung Quốc đạt 13,5 tỷ USD, tăng 13,1%; Nhật Bản đạt 13,6 tỷ USD, tăng 9,9%; Hàn Quốc đạt 6,7 tỷ USD, tăng 10,8%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước tính kim ngạch đạt 39,9 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2013. Nhập siêu từ Trung Quốc 11 tháng đạt 26,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là thị trường ASEAN đạt 20,9 tỷ USD, tăng 7%; Hàn Quốc đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4,2%; Nhật Bản đạt 11,6 tỷ USD, tăng 9,7%;  EU đạt 8 tỷ USD, giảm 4,5%.

>> Khối FDI chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

Vương Nguyên

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm