Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kiểm soát xe cá nhân

Hạn chế xe cá nhân, vì sao chết yểu?

Hạn chế xe cá nhân, vì sao chết yểu?

03/10/2016 08:20:46 AM

Để chống ùn tắc, giải pháp đầu tiên các đô thị lớn trên thế giới thực hiện là phát triển mạnh vận tải công cộng (VTCC), giúp từng bước hạn chế xe cá nhân.

Tags: hạn chế xe cá nhân , vận tải công cộng , phương tiện cá nhân , kiểm soát xe cá nhân , xe công cộng , đường sắt đô thị