Tin tức, bài viết mới nhất về :

khu vực châu Phi

50 thương hiệu thay đổi thế giới

50 thương hiệu thay đổi thế giới

9/8/2015 11:27:00 AM

Fortune vừa công bố danh sách 50 thương hiệu có khả năng thay đổi thế giới do đã tạo ra những tác động tích cực để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống...

Tags: thay đổi thế giới, vấn đề xã hội, phi lợi nhuận, tác động tích cực, khu vực châu Phi, chất lượng cuộc sống, cuộc sống con người, công bố danh sách, biên tập viên