Tin tức, bài viết mới nhất về :

Khen thưởng cá nhân

Có nên trao giải thưởng cho cá nhân?

Có nên trao giải thưởng cho cá nhân?

10/11/2014 03:57:15 PM

“Nhân viên của tháng”, “Nhân viên kinh doanh của năm”, “Giám đốc tiếp thị giỏi nhất tập đoàn”… Đó là các loại giải thưởng vinh danh các cá nhân đạt thành tích giỏi nhất mà các doanh nghiệp thường tạo ra như một cách động viên nhân viên.

Tags: giải thưởng , khen thưởng , nhân viên , động viên , tập thể , khen thưởng cá nhân