Tin tức, bài viết mới nhất về :

khả năng ngoại cảm

“Bây giờ người hư đi lễ rất nhiều”

“Bây giờ người hư đi lễ rất nhiều”

2/17/2022 11:36:57 AM

“Thực tế là những người đổ mồ hôi sôi nước mắt, đầu tắt mặt tối làm quần quật thì thời gian đâu mà đi lễ”...

Tags: Hoàng Anh Sướng, khả năng ngoại cảm, Phan Oanh, đi lễ, nhà ngoại cảm

"Các thầy cúng Việt Nam giỏi hơn cả Gia Cát Lượng ư?

"Các thầy cúng Việt Nam giỏi hơn cả Gia Cát Lượng ư?

2/14/2022 8:50:00 AM

Một số thầy bây giờ vẫn khẳng định có thể dâng hình nhân cứu được mệnh. Nói vậy hóa ra các thầy cúng Việt Nam giỏi hơn ngài Gia Cát Lượng ư? Đó là mê tín.

Tags: Gia Cát Lượng, Hoàng Anh Sướng, khả năng ngoại cảm, đời sống văn hóa, người Việt Nam, rằm tháng giêng, Phan Oanh

"Các thầy cúng Việt Nam giỏi hơn cả Gia Cát Lượng ư?

"Các thầy cúng Việt Nam giỏi hơn cả Gia Cát Lượng ư?

2/14/2022 8:12:55 AM

Một số thầy bây giờ vẫn khẳng định có thể dâng hình nhân cứu được mệnh. Nói vậy hóa ra các thầy cúng Việt Nam giỏi hơn ngài Gia Cát Lượng ư? Đó là mê tín.

Tags: Gia Cát Lượng, khả năng ngoại cảm, Hoàng Anh Sướng, Nhà văn hóa, đặc biệt quan trọng, đời sống văn hóa, người Việt Nam, cúng giao thừa