Tin tức, bài viết mới nhất về :

HATCH! PROGRAM

Quỹ ngoại và đơn vị công đều quan tâm đến cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

Quỹ ngoại và đơn vị công đều quan tâm đến cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

21/10/2015 12:07:00 PM

Khởi nghiệp Việt đang thu hút không chỉ các đơn vị công như Chính phủ Việt Nam, mà còn cả các quỹ đầu tư ngoại. Việc huy động được khoản đầu tư tới 5,5 triệu USD của cô chủ The KAfe là một ví dụ.

Tags: khởi nghiệp việt nam , khởi nghiệp việt , quỹ đầu tư ngoại , hatch program , khởi nghiệp , StartUp , IPP