Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giới thực vật

Đột phá khoa học: Tìm ra cách để thực vật phát triển trong bóng tối, không cần ánh sáng mặt trời

Đột phá khoa học: Tìm ra cách để thực vật phát triển trong bóng tối, không cần ánh sáng mặt trời

01/07/2022 10:01:26 AM

Quá trình này sử dụng một phương pháp quang hợp nhân tạo để cây phát triển trong bóng tối hoàn toàn.

Tags: ánh sáng mặt trời , giới thực vật , nhà khoa học , sản xuất thực phẩm , pin mặt trời , cung cấp năng lượng