Tin tức, bài viết mới nhất về :

đồng nhiễm hai biến thể

Đây là yếu tố khiến một người có khả năng bị đồng nhiễm cùng lúc biến thể Delta và Omicron

Đây là yếu tố khiến một người có khả năng bị đồng nhiễm cùng lúc biến thể Delta và Omicron

3/17/2022 10:20:00 AM

Do số lượng bệnh nhân bị đồng nhiễm cùng lúc biến thể Delta và Omicron khá hiếm nên khó xác định được mức độ nghiêm trọng.

Tags: omicron, Delta, covid-19, đồng nhiễm hai biến thể