Tin tức, bài viết mới nhất về :

Điểm tổng kết

Đạt GPA gần như tuyệt đối, nhưng "học bá" Ngoại thương vẫn phải "chào thua" trước môn học này!

Đạt GPA gần như tuyệt đối, nhưng "học bá" Ngoại thương vẫn phải "chào thua" trước môn học này!

04/04/2023 03:50:00 PM

Cô nàng này đạt được điểm A ở 47/48 môn học, duy chỉ môn này là không được tuyệt đối.

Tags: điểm tổng kết , ngành kinh tế , Đại học Ngoại Thương , kinh tế chính trị

Bài thi cuối kỳ của Đại học Tứ Xuyên yêu cầu sinh viên nhận dạng và viết đúng tên giáo viên, sai bị trừ điểm nặng

Bài thi cuối kỳ của Đại học Tứ Xuyên yêu cầu sinh viên nhận dạng và viết đúng tên giáo viên, sai bị trừ điểm nặng

21/01/2018 09:30:01 AM

Nghe có vẻ ly kỳ, nhưng chỉ đơn giản là nhớ mặt và viết được đúng tên giáo viên. Rõ ràng, đây là câu hỏi chẳng có gì phức tạp, tuy nhiên sẽ rất khó khăn nếu bạn nhờ điểm danh hộ và bỏ học thường xuyên.

Tags: thi cuối kỳ , điểm tổng kết , đại học , giáo viên