Tin tức, bài viết mới nhất về :

con buôn

Đại học Ngoại thương là một “con buôn”? Vậy thì chúng ta nên có nhiều con buôn hơn nữa!

Đại học Ngoại thương là một “con buôn”? Vậy thì chúng ta nên có nhiều con buôn hơn nữa!

8/25/2017 9:49:00 AM

Đó là nhận định của chuyên gia thương hiệu Nguyễn Đức Sơn về chuyện làm thương hiệu cho các trường đại học hiện nay. Theo ông Sơn, giáo dục là một thị trường, trường đại học là doanh...

Tags: con buôn, ngoại thương, đại học, FTU