Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cổ phần hóa cảng biển

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư cảng biển

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư cảng biển

19/11/2014 01:01:00 PM

Cổ phần hóa cảng biển đang có chiều hướng tích cực khi vốn chủ sở hữu Nhà nước được giảm sâu hơn.

Tags: cảng biển , đầu tư nước ngoài , fdi , cổ phần hóa cảng biển , vinalines