Tin tức, bài viết mới nhất về :

cơ chế không-xin-lỗi

Ông Nguyễn Duy Hưng: Cần thiết lập cơ chế không-xin-lỗi khi đầu tư nông nghiệp

Ông Nguyễn Duy Hưng: Cần thiết lập cơ chế không-xin-lỗi khi đầu tư nông nghiệp

2/11/2016 9:32:40 AM

Mỗi nông dân/hộ nông dân trong quá trình hợp tác sản xuất phải chịu trách nhiệm cho sản phẩm mà họ làm ra. Nếu không tuân thủ, buộc họ phải ra ngoài cuộc chơi.

Tags: cơ chế không-xin-lỗi, đầu tư vào nông nghiệp, Nguyễn Duy Hưng, pan, đặng kim sơn, sản xuất nông nghiệp, kênh phân phối, thị trường