Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chủ tịch nước Việt Nam

Hiệp định CPTPP tạo áp lực cải cách thể chế rất lớn

Hiệp định CPTPP tạo áp lực cải cách thể chế rất lớn

11/5/2018 8:15:00 AM

Khi tham gia CPTPP Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội, nhưng cũng sẽ gặp phải không ít thách thức từ việc cạnh tranh hàng hóa và cải cách thể chế.

Tags: cải cách thể chế, Chủ tịch nước Việt Nam, tự do thương mại, kinh tế thế giới

Ai được tự ứng cử chức danh Chủ tịch nước?

Ai được tự ứng cử chức danh Chủ tịch nước?

3/6/2016 9:52:59 AM

"Nhằm tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và quy trình bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt, người đọc hỏi: Quy trình bầu Chủ tịch nước Việt Nam như thế nào? Đại biểu Quốc hội có được ứng cử chức...

Tags: bầu cử quốc hội, Chủ tịch nước Việt Nam, vị trí lãnh đạo, Đại biểu quốc hội, chủ tịch nước, kỳ họp quốc hội, Họp quốc hội, nhiệm kỳ mới