Tin tức, bài viết mới nhất về :

Các loại bia

Bia sắp tăng giá hàng loạt?

Bia sắp tăng giá hàng loạt?

23/09/2014 12:46:36 PM

Theo đề nghị của Bộ Tài Chính, đến tháng 7/2015 thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia sẽ tăng lên 65%.

Tags: bia , uống bia , giá bia , thuế bia , tăng giá bia , tăng thuế bia , thị trường , kinh doanh , các loại bia , Hiệp hội bia